بال اسکرو

مارس 12, 2022

اسپیندل

اسپیندل اسپیندل موتور این موتور ها به نوعی طراحی شده اند که می توانند بر اساس نیاز، با سرعت بسیار زیاد و یا قدرت بسیار زیاد […]
مارس 12, 2022

هولدر

پایه براکت نگه دارنده آلومینیومی اسپیندل براکت اسپیندل این محصول هولدر نگهدارنده اسپیندل است که قطر داخلی آن 52 میلیمتر 52mm بوده و از جنس آلومینیم […]